Działalność koła jest skierowana do osób dojrzałych  powyżej 30 roku życia, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny.

Głównym celem działalności Centrum Dojrzałej Aktywności jest:

  • organizowanie czasu wolnego,
  • rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności uczestników,
  • integrowanie i aktywizowanie osób dojrzałych na rzecz społeczności lokalnych,
  • tworzenie nowych więzi społecznych,
  • rozwijanie  zainteresowań,
  • udoskonalanie współpracy w grupie,
  • przygotowanie do odbioru sztuki,
  • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
  • rozwijanie empatii i tolerancji.

Spotkania Centrum Dojrzałej Aktywności będą odbywają się w ostatni piątek każdego miesiąca od godziny 16:00 w świetlicy kulturalno-oświatowej w Gurczu. Zajęcia skierowane są do mieszkańców sołectwa Gurcz i są bezpłatne.

Odwiedza nas 278 gości oraz 0 użytkowników.